پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن - 44 اسلاید

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن - 44 اسلاید

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن - 44 اسلاید

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن

 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

مفهوم بهره‌وري:

به طور كلي مفهوم بهره وري براي حصول به زندگي بهتر در گذران زندگي، ايجاد آسايش در قبال استفاده از كار و نيروي فكر و ابزار مي‌باشد و قدمتي به اندازه حيات انسان هوشمند بر كره خاكي دارد. به عبارت ديگر هر تصميم مبتني بر عقل و شعور كه منجر به تلاش و فعاليتي شود كه نتيجه بهتري را عايد كند، بهرهوري را به عنوان مفهومي كه ارتقاي آن معادل بهتر زيستن و كيفيت بالاي زندگي است در ذهن تداعي مي كند. در واقع سعي افراد انساني چه در فعاليت هاي فردي و يا گروهي در راستاي ارتقاي سطح زندگي، رفاه بيشتر در طول زمان معطوف به اين بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل تلاشها و منابع و امكانات در دسترس تحصيل كند و اين اشتياق و تمايل همان وصول به بهره وري بيشتر مي‌باشد.
دسته:

پاورپوینت بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن - 44 اسلاید

خرید آنلاین